je bént potentieel

10-daagse Coachopleiding ‘Coachen naar puur potentieel’

De mooiste versie van jezelfWil niet iedereen de mooiste versie van zichzelf zijn, in werk, loopbaan, relaties en het leven? De realiteit is dat veel mensen vanuit een soort sluier, vanuit een masker leven. Zij worden aangestuurd door ‘verhalen’ die zij over zichzelf, anderen en de wereld om hen heen zijn gaan geloven. Het zijn overtuigingen, programma’s, overlevingsstrategieën en bijbehorende emoties waar je vast in kunt zitten maar die wél bepalen hoe je leven eruit ziet. Deze onechte ik leeft zeer beperkt, is gevangen in een wereld van dualiteit en ervaart de verbinding met een diepere laag in zichzelf niet meer. Deze beperkte ik ervaart daarom problemen, twijfels, worstelt met emoties en gedachten of drukt ze weg, denkt niet goed genoeg te zijn, voelt zich eenzaam, depressief of uit balans en is afgesneden van bezieling en vitaliteit. Dus zoeken veel mensen een coach op met vragen over zichzelf in relatie tot hun werk, loopbaan, relaties en leven. Deze coach kun jij zijn!

Puur potentieelIn deze 10-daagse opleiding wordt je opgeleid als coach om jouw klanten weer te laten beseffen wie zij werkelijk zijn: puur potentieel. Je coacht en inspireert jouw klanten om weer de verbinding met hun eigen kern te ervaren, weer naar hun natuurlijke-staat-van-zijn terug te keren en hun werkelijke potentieel en kracht te ontdekken. Deze pure kern is nú al aanwezig en hoeft niet ontwikkeld te worden! Je klant ‘kan er vaak alleen niet meer bij’, door alle sluiers van het denken. Jij coacht jouw klanten om wakker te worden en vanuit het besef van wie zij werkelijk zijn hun leven ten volle te gaan leven; in vrijheid, spontaan, krachtig en moeiteloos. Weer in verbinding met zichzelf krijgt jouw klant vanzelf helderheid op zijn vragen, zowel praktische, alledaagse als diepgaande vragen. Jouw klant realiseert zich weer dat hij puur potentieel is en een enorm krachtige schepper van zijn eigen werkelijkheid, een co-creator die ‘speelt’ in een veld van onbegrensde mogelijkheden.

Twee sporenHet kunnen coachen naar puur potentieel en kracht vraagt om groei en bewustwording. In deze opleiding bewandel je daarom twee sporen. Het eerste spoor is zélf weer te beseffen wie je werkelijk bent en het tweede spoor is om een ander te kunnen coachen en inspireren in ditzelfde proces. Deze opleiding is daarmee een enorme verrijking voor jezelf en voor je professionele rol als coach! Vanuit deze verbinding met jezelf kun je je ook pas werkelijk verbinden met jouw klant en een ‘veld’ aanbieden waarin jouw klant zich weer bewust kan worden van zichzelf. Dat vraagt van jou als mens en coach het vrijkomen van jouw eigen identificatie met je onechte ik, het vraagt totale zelfacceptatie en zelfliefde, om uiteindelijk te ontdekken dat je liefde en potentieel bent.

TransformatieBij deze opleiding gaat het om diepgaande transformatie. Dat vraagt als deelnemer aan deze opleiding om moed, toewijding en radicale eerlijkheid naar jezelf. Ik kijk er naar uit jou te ontmoeten en je op te leiden, te coachen en te inspireren in deze opleiding! You’re welcome!

Deze opleiding is voor iedereen die als coach het verschil wil maken en wil bijdragen aan wezenlijke groei en bewustwording van klanten. Deze klanten kunnen zowel jongeren, jong-volwassenen als volwassenen zijn. Voor kindercoaching volg je ook eerst deze 10-daagse opleiding, gevolgd door een aantal extra dagen geheel gericht op kinderen. Kijk voor meer informatie bij Kindercoaching.

Voor meer info kun je bij de tabs hieronder verder lezen. Als je daarna nog vragen hebt, voel je vrij om te bellen: 06 19007720!

Deze site is niet meer up-to-date. Voor de meest actuele informatie kijk je op de site van MPower Company. De Coachopleiding geef ik nog steeds. De site van Be Happy Company bouw ik de komende tijd om en zal vooral gericht zijn op de Inspiratiebox ‘Jezelf zijn’ met bijbehorende workshops, lezingen en cursussen! Mijn telefoonnummer blijft gelijk, 06 19007720, dus bel gerust voor vragen of een afspraak.

Bij deze tab lees je meer over:- De thema's in de opleiding- Tools, methoden en 'perspectieven' van waaruit je leert coachen- Opbouw/structuur van de opleiding De thema's in de opleiding- de verbinding met jezelf- de verbinding met de ander en de wereld om je heen- jij als co-creator van je eigen werkelijkheid- het coachvak- loopbaancoaching De verbinding met jezelfAls coach wil je er voor jouw klant of collega met zijn coachvragen zijn. Wil je werkelijk bijdragen aan duurzame groei, bewustwording en zichtbare resultaten, dan betekent dit dat je als coach in staat moet zijn om de ander op een andere laag aan te spreken dan de laag waar vragen en problemen bestaan. Dit vraagt van jou dat je werkelijk in verbinding bent met jezelf, met jouw potentieel en kracht. Door in verbinding te zijn met jezelf ben jij het belangrijkste 'instrument' in jouw coaching. Jouw mate van bewustzijn bepaalt het veld, de energie, waarin jouw klant zijn ontdekkingen kan doen. Als je zelf vast zit in je onechte ik en er niet voor je klant kan zijn vanuit werkelijke verbinding met jezelf, is het effect van je coaching beperkt. Daarom zal als rode draad door de opleiding steeds de verbinding met je echte zelf terugkomen. Je groeit naar een soort 'geleide' coaching, het gaat als het ware vanzelf. Het coachen zal heel natuurlijk verlopen. Jouw klant die met vragen bij je komt ervaart vaak niet meer de verbinding met zichzelf, de vragen zijn er niet voor niets. Je leert jouw klant te coachen en inspireren om zich weer bewust te worden van zichzelf. Vanuit deze laag kan jouw klant de dingen weer helder zien, voelt hij wat kloppend is en niet, weet hij welke keuze/stappen hij nu wil maken. Je helpt de ander om zijn werk, loopbaan, relaties en leven weer op één lijn te brengen met wie hij werkelijk is, uiteraard afgestemd op zijn vragen. Hier gelden dus de twee sporen: het gaat om jóuw verbinding met jezelf én om het leren coachen en inspireren van jouw klant om de verbinding met zichzelf weer te kunnen ervaren. Daar vinden zowel jij als jouw klant antwoorden op vragen, daar is helderheid. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: identificatie en des-identificatie met lichaam, gedachten en emoties, de kracht van het nu, aanwezig leren zijn, innerlijk kind, luisteren op verschillende lagen in jezelf, onderscheidingsvermogen, uitzoomen, eigen waarheid, intuïtie, de balans van mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf, wat je lichaam en emoties te vertellen hebben, oordeel-vrij, weerstand versus acceptatie, diverse loslaat-technieken, vertrouwen, zelfonderzoek, (ont)hechting, controle versus overgave, zelfacceptatie, zelfliefde, passie, waarden, levensenergie. De verbinding met de ander en de wereld om je heenDit thema gaat over relaties. Relaties tussen collega's, liefdesrelaties, vriendschappen, ouder-kind relaties, etc. Hoe jij jouw buitenwereld ervaart en in interactie bent met deze buitenwereld, laat je van alles zien over jouw binnenwereld. Zo binnen zo buiten. Wat je zaait dat oogst je. Hier is o.a. de wet van aantrekkingskracht en de wet van resonantie geldig. Juist jouw dagelijkse praktijk met alles wat er zich afspeelt tussen jou en jouw omgeving is bijzonder waardevol om inzicht te krijgen in jezelf en je weer bewust te kunnen worden van wie je werkelijk bent. Het thema relaties biedt je de gelegenheid om te komen tot zelfacceptatie en zelfliefde wat een direct effect zal hebben op al je relaties. Je leert dat de sleutel in jou is, en niet bij de ander. En op de diepste laag van verbondenheid valt het verschil tussen binnenwereld en buitenwereld, jij en de ander, weg en is alles Eén. Je ontmoet jezelf in de ander.Buitengewoon boeiend om van de interactie tussen jou en jouw omgeving alle ins en outs te leren. Met jouw transformatie krijg je een andere buitenwereld te zien.Je leert werken met dit thema in jouw eigen leven én je leert jouw coachee te coachen en inspireren bij al zijn vragen over relaties. Ook hier gelden dus de twee sporen. En natuurlijk staan we ook stil bij de relatie tussen jou en jouw coachee. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: spiegelen, projectie, je hart als magneet, triggers als kansen tot groei, onvervulde behoeften, vergeving, oordelen, werkelijk ontmoeten, jij als co-creator/schepper, eigen verantwoordelijkheid, (on)afhankelijkheid, (ont)hechting, niet-weten, niet-werken, 'helpen', relaties als krachtige plek voor groei, vrij zijn Jij als co-creator van je eigen werkelijkheidBij dit thema staan we uitgebreid stil hoe je continu, met alles wat je denkt, voelt, zegt, doet of juist niet doet aan het creëren bent. Alles is energie en wat je uitzendt zie je terug in jouw wereld. Van slachtofferschap kan geen sprake meer zijn, je gaat naar totale verantwoordelijkheid. Als jij als mens/coach weet hoe het werkt rondom dit thema, kun je werkelijk van betekenis zijn voor jouw klant. Je klant blijft anders gevangen in de wereld van dualiteit en afgescheidenheid, terwijl het ware potentieel zo veel meer mogelijkheden biedt. Je ontdekt hoe het 'spel van bewustzijn' werkt. Opnieuw doorloop je dit zelf, om uiteindelijk jouw klant hierin te kunnen coachen.Zodra je 'meesterschap' bereikt kun je bewust mee spelen in het veld van mogelijkheden. Alles is potentieel, jij bent potentieel. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de werking van universele wetten in ons dagelijks bestaan, creatievermogen, manifesteren, paradoxen, balans vrouwelijke en mannelijke energie, doing en being, overgave, tekort versus overvloed, niet-weten, meesterschap Het coachvakEen goede coach is in staat om op verschillende lagen waar te nemen en te luisteren. Wanneer spreekt de onechte ik en wanneer de ware ik, als jouw klant spreekt? Je leert dit onderscheidingsvermogen ontwikkelen, zodat je jouw klant op de laag van zijn ware ik kan aanspreken.Naast een aantal basis coach-/gespreksvaardigheden staan we stil bij oordeel-vrij communiceren, vanuit liefde en respect coachen, de kracht en het potentieel in de ander aanraken, passie en levensenergie aanspreken. Ondanks het verhaal dat jouw klant over zichzelf en alles en iedereen om zich heen is gaan geloven, blijf jij vanuit jouw kern het potentieel en de kracht van de ander zien. Je leert jouw klant met mildheid en compassie naar zijn eigen 'verhaal' te kijken, die hem weghoudt bij zichzelf. Je stimuleert, moedigt aan en bekrachtigt waar nodig. Alles wat aandacht krijgt groeit, dus je neemt jouw klant mee naar wat hij werkelijk wil, zijn diepere verlangens, wat echt belangrijk is in zijn leven, naar intenties en bijbehorende acties op het juiste moment.Vooral jouw Zijn is prettig voor jouw klant, daarin kan hij zichzelf veilig onderzoeken; alles mag er zijn. Vanuit liefde werken betekent óók dat je heel helder bent: je zegt wat er gezegd moet worden en dat kan soms confronterend zijn. Je leert jouw klant dat de sleutel in zichzelf ligt, je wijst hem op zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat geeft gelijk kracht, want hij is zelf in staat om de regie te nemen en geen slachtoffer te zijn.We staan ook stil bij het hebben van een eigen (coach)bedrijf en dit succesvol laten zijn. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: basisvaardigheden als luisteren, vragen stellen, 'structuur' van een gesprek e.d. maar we besteden vooral aandacht aan jouw Zijn aanbieden, jouw zelfacceptatie, zelfliefde, je hart openen, ontvangen, (on)waardigheid, gelijkwaardigheid, manifesteren LoopbaanIn de opleiding leer je jouw klant te coachen bij loopbaanvragen om te komen tot bezieling. Door met de thema's hierboven te werken coach je jouw klant om de verbinding met zichzelf weer te ervaren. Op die laag, de laag van zijn ware aard, is voor jouw klant vrij snel helder wat hem werkelijk inspireert, welke zijnskwaliteiten bij hem horen, wanneer de levensenergie optimaal stroomt, wat hem werkelijk blij maakt. Natuurlijk kan jouw klant belemmeringen tegenkomen om zijn loopbaan vanuit bezieling vorm te geven en daar weet je als coach dan vaardig mee om te gaan. Je coacht jouw klant om tot acties te komen en de voor hem juiste stappen te zetten. Je leert werken met een loopbaan-model waarin relevante elementen die je bij een loopbaan kunt onderzoeken zijn opgenomen, inclusief praktische oefeningen.Als jouw klant werkelijk de verbinding met zichzelf weer ervaart dan is Zelfexpressie, ook in zijn loopbaan, het directe gevolg. Hij wil niets anders dan de mooiste versie van zichzelf delen met de wereld. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: bezieling, flow, waarden, zijnskwaliteiten, inspiratie- en energiebronnen, belemmeringen, synchroniciteit, overgave en acties, vertrouwen Tools, methoden en 'perspectieven' van waaruit je leert coachen- Inspiratiebox 'Jezelf zijn'- Werkboek met coachvragen voor Zelfonderzoek- The Work van Byron Katie- Basis van systemisch werk (familie-en organisatie-opstellingen)- Mindfulness / heartfulness- Voice Dialogue- Emotioneel Freedom Techniques- De helende reis van Brandon Bays- De kracht van het NU- Creatie'tools'- Tools voor loopbaanonderzoek (praktische oefeningen over o.a. waarden, zijnskwaliteiten, inspiratie- en energiebronnen)- Theorie van het spiegelen- Tools voor het doorgronden van relaties- Werking van universele wetten in de dagelijkse praktijk Opbouw/structuur van de opleiding- Intakegesprek face-to-face- 10 opleidingsdagen- Maatjes, om te sparren en te coachen- Tussentijds telefonisch voortgangsgesprek- Coachen van proefklanten- Portfolio- Live coachgesprekken op dag 10- Afrondend, individueel gesprek- Certificaat Intakegesprek en tussentijds voortgangsgesprekNa jouw aanmelding voor deelname ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek onderzoeken we samen of de opleiding aansluit bij jou en jouw wensen en beslissen we wel/geen deelname. Halverwege hebben we telefonisch contact om de voortgang te bespreken. 10 OpleidingsdagenDe opleiding bestaat uit 10 losse dagen, ongeveer 1 x per maand. Tussen de opleidingsdagen door lees je literuur en bekijk je video's, ben je bezig met Zelfonderzoek, spar en/of coach je met een maatje, voer je coachgesprekken met proefklanten, reflecteer je en houd je een portfolio bij. Coachgesprekken met proefklantenNa de derde of vierde opleidingsdag start je met het voeren van coachgesprekken, parallel aan de opleiding. Je zoekt 2 proefklanten/collega's die coachvragen hebben. Met beide proefklanten voer je minimaal 3 gesprekken. Deze gesprekken verspreid je over de tijd, gedurende de rest van de opleiding. Je reflecteert op deze gesprekken en verwerkt dit in jouw portfolio. Jouw unieke portfolioIn jouw unieke portfolio reflecteer je op jezelf en beschrijf/visualiseer je jouw ont-wikkeling. Ook je reflecties op je coachgesprekken en andere opdrachten neem je mee in dit portfolio. Naast een aantal punten waarop je gevraagd wordt te reflecteren krijg je alle ruimte om jouw eigen vorm aan dit portfolio te geven, om dit vanuit jezelf te laten ontstaan. Misschien hou je van schrijven, maak je filmpjes, tekeningen, of kies je voor andere uitingsvormen. Natuurlijk inspireren we elkaar, bevragen we elkaar, geven we elkaar feedback en moedigen we elkaar hierin aan. Zo is jouw portfolio een levend document of welke uitdrukkingsvorm je er ook maar aan geeft.Gedurende de opleiding ontvang je van mij als opleider feedback op jouw reflecties en portfolio die aan het groeien is. Op de laatste dag doen we een mooie oefening waarin je (een samenvatting van) jouw portfolio met de groep deelt. MaatjesTijdens de eerste opleidingsdag vormen zich 'maatjes'. Met dit maatje heb je tussen de opleidingsdagen door contact om te sparren en te oefenen met coachen, al naar gelang jullie eigen behoefte. Literatuur en overig huiswerkAan het begin van de opleiding ontvang je een literatuur/medialijst. Het is prettig als je de literatuur/filmpjes behorend bij een bepaalde opleidingsdag vooraf leest/bekijkt.Aan het einde van ieder blok bespreken we samen de opdrachten die je voor een volgend blok gaat voorbereiden. We raken van alles aan in de blokken en daar ga je tussen de blokken zelf mee verder. Live coachgesprekken op dag 10Een deel van de laatste dag besteden we aan het voeren van live coachgesprekken, met een klant die nieuw voor jou is. Vanuit jouw Zijn, vanuit jouw unieke stijl als coach, voer je dit gesprek. Eén mede-deelnemer en ik als opleider observeren en geven je feedback, net als de klant. Afrondend individueel gesprek en certificaatZo'n één a twee maanden na de laatste opleidingsdag heb je met mij een afrondend gesprek. We kijken terug, we oogsten, we vieren of staan wellicht stil bij een vraag die je bezighoudt. Als je alle onderdelen van de opleiding hebt doorlopen ontvang je een certificaat als afsluiting van deze opleiding. 
Je maakt een verschuiving van wie je denkt te zijn naar wie je werkelijk bent. Door deze transformatie kom je als mens en coach geheel anders in werk en leven te staan. Woorden die hier bij passen zijn bijvoorbeeld vrijheid, zelfacceptatie, zelfliefde, moeiteloosheid, vertrouwen, moed, spontaniteit en kracht. Deze groei in jezelf vertaalt zich direct in jouw bekwaamheden als coach, het coachvak dat je je in deze opleiding eigen maakt of verder verdiept. Je bent in staat om de ander te coachen en inspireren naar de mooiste versie van zichzelf. Om dat te kunnen bereiken kun je jouw klant aanspreken op een laag waar hij zijn eigen antwoorden vindt. Je blijft continu de kracht en het potentieel in de ander zien en weet deze aan te spreken. Je beseft dat jij het belangrijkste instrument in de coaching bent en daarnaast heb je leren werken met een aantal waardevolle tools om je klant te kunnen coachen en inspireren. Je kunt klanten coachen en inspireren met vragen over werk, loopbaan, relaties en leven.
Deze opleiding is geschikt voor jou als je een ander (collega/klant) wilt coachen en inspireren met de intentie om de ander de mooiste versie van zichzelf te laten zijn. Dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld al coach bent en wilt verdiepen, dat je coach wilt worden, dat je als HR-manager MT-leden of medewerkers coachend wilt begeleiden, óf dat je bijvoorbeeld als directeur/manager/ondernemer goed wilt leren coachen om het mooiste in jouw medewerkers en organisatie tevoorschijn te laten komen. Belangrijk is dat je je vanuit je hart wilt (leren) verbinden met de ander, om de ander werkelijk te kunnen bereiken en op een diepere laag wilt aanspreken, dan waar de coachvragen zijn ontstaan. Dat vraagt om verruiming van bewustzijn, wat deze opleiding kenmerkt . Het is belangrijk dat je bereid bent om in jezelf te duiken, om met zelfonderzoek te doorzien wanneer je onechte ik het stuur overneemt of wanneer je vanuit je echte zelf leeft. Als coach moet je de bereidheid hebben om steeds naar jezelf te blijven kijken en jezelf steeds vrijer te maken van de ik die je denkt te zijn. Je gaat dus de diepte in met jezelf, en met elkaar, en terwijl we met 'serieuze' zaken bezig zijn maken we het vooral ook leuk, luchtig, sprankelend en inspirerend! Er is geen vereiste wat betreft opleidingsniveau. Tijdens een face-to-face intake stellen we vast of deze opleiding op dit moment bij je past.
Deze opleiding bestaat uit een face-to-face intakegesprek, 10 losse opleidingsdagen, een telefonisch tussentijds voortgangsgesprek en een afrondend, individueel coachgesprek. Na aanmelding neem ik contact met je op om een intakegesprek te plannen. We onderzoeken in dit gesprek of de opleiding bij je past en maken aan het einde van het gesprek samen de balans op, wel of geen deelname. Halverwege de opleiding hebben we telefonisch een voortgangsgesprek en na afronding van de 10 opleidingsdagen sluit de opleiding af met een individueel coachgesprek. Data opleiding 2018/2019De data van de eerstvolgende groep zijn:- 2018: vrijdag 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december + 2019: 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei, 7 juni. Voor degene die doorgaan met de kindercoachopleiding zijn er drie extra dagen: een tweedaagse op 4 en 5 juli + 6 september 2019 Tijd: 10.00 tot 17.00 uurLocatie: Wolfheze GroepsgrootteDe groepsgrootte is minimaal 4 deelnemers en maximaal 8 deelnemers. Zo is er veel ruimte voor jou als individuele deelnemer. PrijsDe prijs van deze opleiding voor organisaties is € 3.500,- excl. BTW. Voor ZZP'ers en particulieren geldt een aangepast tarief van € 2.500,- (voor particulieren incl. BTW, voor ZZP'ers excl. BTW). Deze prijs is exclusief de dagarrangementen van de accommodatie, deze worden apart in rekening gebracht. Deze dagarrangementen (zaalhuur/lunch/koffie/thee) bedragen voor de 10 opleidingsdagen totaal € 495,-.Betaling in termijnen is mogelijk. Neem hiervoor vrijblijvend contact met me op.Belastingaftrek is mogelijk door deze opleidingskosten op te voeren als scholingskosten. Zo ontvang je een deel van je investering retour. De prijs is inclusief een individueel face-to-face intakegesprek, 10 opleidingsdagen, een tussentijds telefonisch voortgangsgesprek, een afrondend individueel coachgesprek, de Inspiratiebox 'Jezelf zijn', opleidingsmap/lesmateriaal.Na aanmelding en betaling ontvang je een literatuurlijst. De boeken zijn niet bij de prijs inbegrepen en schaf je als deelnemer zelf aan (ongeveer € 250,-). CertificaatNa het afronden van de opleiding ontvang je een certificaat. Je kunt je hier aanmelden voor deze opleiding.
Je kunt je hier aanmelden. Vermeld hierbij graag de begindatum van de opleiding.Na aanmelding neem ik graag contact met je op om een individueel intakegesprek in te plannen. Leuk dat je de opleiding gaat volgen!

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie en aanmelden kun je op de onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 06-19007720.

Contact opnemen met Be Happy Company